Welkom bij dé Tandenkliniek

Dé Tandenkliniek gelooft dat een gezonde mond een mooie mond is én dat een gezonde mond een cruciaal onderdeel is van een gezond lijf.  

Als er iets niet klopt in het gezond functioneren van de mond, zie je dat terug in scheve en/of afgesleten tanden. Maar het uit zich ook vaak in klachten aan kauwspieren, nek en schouders of zelfs rugproblemen en terugkerende blessures. 

Bij elke behandeling is het dan ook belangrijk dat er gekeken wordt naar de oorzaak van het probleem. Door de oorzaak van het probleem te behandelen, wordt zowel de functie als de esthetiek van het gebit hersteld. Herstel van de functie van het gebit is een voorwaarde voor een duurzame, prachtige lach!

Martijn Vogel (acteur/zanger)

“Ik kom al 10 jaar bij dé Tandenkliniek. Mijn gebit wordt met zorg behandeld en ik voel me veilig. Annemie is mijn Tandenfee!”

Stepanie Abu Sbei (Stephsa, influencer)

“Een paar jaar geleden ben ik bij Dé Tandenkliniek gekomen omdat zij de enige waren die porseleine facings konden maken zonder aan mijn eigen tanden te slijpen.

Het is prachtig geworden!”

Edwin Jansen (ondernemer)

“Ik hou niet van reclame maken, tenzij ik echt enthousiast ben. Dé Tandenkliniek is betrouwbaar en zeer professioneel.

Zeker weten dat je daar blij de stoel uit loopt!”

Gordon Heukenroth (zanger, entertainer, presentator, ondernemer)

“Ik krijg van veel mensen complimenten over mijn gebit. 

Dé Tandenkliniek, de beste die er is!”

Victoria Vermeer (influencer)

“Mijn gebit is belangrijk voor mij. Ik stoorde me aan een klein ding wat lastig op te lossen bleek te zijn. Bij Dé Tandenkliniek was het binnen een paar maanden opgelost.

Ik loop weer vol vertrouwen de set op!”

Vivian Slingerland (presentator)

“Annemie is een held. Ik had een oude lelijke stifttand die moeilijk te behandelen was. Op verwijzing kwam ik bij Dé Tandenkliniek. Annemie en haar team hebben een geweldig mooie tand gemaakt, niet te onderscheiden van echt. Vakmanschap!”

Mevr. ten Caat

“Geweldig, superblij met mijn mooie tanden, superteam, professioneel.

Helemaal de moeite waard om een eind voor om te rijden.

Vanaf dag 1 serieus genomen en samengewerkt aan een goed plan.

Groot compliment voor iedereen!”

WAT WE DOEN

Controles & Mondhygiëne

Halfjaarlijkse controles

Over het algemeen krijg je pas pijn als de oorzaak van die pijn in een gevorderd stadium is. Een goede reden om je tanden, kiezen en tandvlees regelmatig te laten controleren. Bij een controle wordt uiteraard gekeken of je gaatjes hebt, maar verder wordt het tandvlees nagekeken en wordt onderzocht of het gebit stabiel is en goed functioneert. De frequentie van de controle wordt individueel bepaald, maar over het algemeen is dat 1 tot 2 maal per jaar.Om oud te worden met je eigen tanden, is gezond tandvlees vanaf jonge leeftijd noodzakelijk.


Mondhygiëne

Veel mensen hebben, vaak zonder het te weten, ontstoken tandvlees. Tandvlees ontsteekt wanneer er een dun laagje tandplak of tandsteen rondom de tanden blijft zitten.Chronische tandvlees ontsteking kan op den duur leiden tot afbraak van je kaakbot. Dat proces verloopt vaak lange tijd zonder duidelijke klachten. Uiteindelijk kunnen tanden en kiezen los gaan staan en kan je zelfs tanden verliezen.Tijdens een mondhygiëne behandeling wordt alle tandsteen, tandplak en aanslag verwijderd en krijg je aanwijzingen hoe je het zelf , met zo min mogelijk moeite, schoon kan houden. Met als resultaat gezond tandvlees en frisse tanden.

Preventieve Kindertandheelkunde

In de eerste 10 jaar maken kinderen de grootste ontwikkeling en groei door. Natuurlijk is het belangrijk dat we gaatjes voorkomen of op tijd behandelen. Dat doen we volgens de ‘Gewoon Gaaf’ methode (https://www.gewoon-gaaf.nl/). Maar nog belangrijker is het (vanaf de geboorte) te monitoren of de ontwikkeling van de kaken goed gaat. Door het tijdig ontdekken van problemen in de (kaak)ontwikkeling kunnen langdurige en ingrijpende beugeltrajecten in de pubertijd worden voorkomen of verkort en kunnen ademhalingsproblemen worden aangepakt. Van een dergelijk probleem is al sprake wanneer een kind ‘s nachts door de mond ademt. Dit heeft directe invloed op de kwaliteit van de slaap en het zuurstofgehalte in het bloed en kan resulteren in ADHD-achtige klachten. Op latere leeftijd kan het leiden tot snurken of slaapapneu.

Esthetische Tandheelkunde & Facings

Sinds de oprichting van Dé Tandenkliniek in 2012, ligt onze focus op het optimaal herstellen van de functie en de esthetiek van het gebit. Een goed gebit is een mooi gebit. Andersom is er vaak iets mis met de functie als tanden scheef staan en/of slijten. Wanneer de functie van het gebit is hersteld, wordt ook de esthetiek hersteld. Met de juiste technieken en in samenwerking met de beste tandtechnici in Europa, maken we non-prep facings en kronen van porselein die niet van mooie, echte tanden te onderscheiden zijn. 

Facings kunnen ook worden gemaakt van composiet (wit vulmateriaal). De materiaalkeuze van de facings hangt af van jouw wensen en mogelijkheden. Hierover informeren we je graag en we zullen je helpen met het maken van de juiste keus.

Tanden Bleken

Wij bieden twee manieren van bleken aan Lees meer bij Dé Tandenkliniek; ‘in office bleacing’ en ‘home bleaching’. Beide methodes zijn bij goed gebruik onschadelijk voor je tanden. ‘In office bleacing’ gebeurt tijdens een afspraak van 90 min in de praktijk. Het tandvlees wordt afgeschermd en de tanden worden behandeld met bleekgel. Het resultaat is direct en je hoeft thuis niets te doen. Het nadeel is dat het resultaat wat minder duurzaam is dan bij het thuisbleken. Bij ‘home bleaching’ krijg je individueel gemaakte bitjes mee naar huis en een kit met bleekgel en verzorgende tandpasta’s. Met deze set bleek je 1 uur/dag gedurende 3 tot 14 dagen. De bitjes kan je hergebruiken als je opnieuw wilt bleken.

Orthodontie voor Volwassenen & Kids

De belangrijkste reden voor een beugel is het bereiken van de juiste verhouding tussen boven- en onderkaak zodat de tanden en kiezen op de juiste manier worden belast en een leven lang meegaan. Rechte tanden en een mooie lach volgen automatisch!

Bij (jonge) kinderen ligt de focus vooral op kaakontwikkeling. Bij volwassenen richten we ons op het herstel van de juiste balans. We maken gebruik van myobrace, uitneembare beugels, onzichtbare beugels en vaste beugels met doorzichtige slotjes. Indien nodig en gewenst kunnen we de beugelbehandeling bij volwassenen ondersteunen met een relatief eenvoudige chirurgische ingreep, PAOO (zie Kaakbot- en Tandvlees correcties) om een beter resultaat te krijgen en de behandeling te versnellen.

Kaakbot- & Tandvlees Correcties

Een mooi gebit draait om symmetrie en harmonie van de witte tanden en het roze tandvlees. Op het moment dat er iets niet klopt aan het tandvlees, zal het eindresultaat nooit fraai zijn, hoe mooi je tanden ook zijn. Bij tandvlees dat ‘niet klopt’ kan er sprake zijn van teveel of juist te weinig tandvlees. Teveel tandvlees noemen we een gummy smile. Er is dan veel tandvlees zichtbaar bij lachen. Van te weinig tandvlees kan sprake zijn bij teruggetrokken tandvlees en blootliggende tandhalzen. In beide gevallen zijn correcties mogelijk. Meestal middels een eenvoudige chirurgische ingreep.

Chirurgie/PAOO

PAOO staat voor periodontaly accelerated osteogenic orthodontics. Het is een procedure die ons in staat stelt om kaken te verbreden zonder ingrijpende kaakoperaties en om de orthodontische behandeling te versnellen. Het verbreden van een kaak kan een esthetische wens zijn, maar wordt door ons vooral toegepast bij patiënten die erg snurken of slaapapneu hebben. Vaak is de oorzaak van snurken namelijk discrepantie tussen het volume van de tong en het volume van de monholte; als de mondholte relatief te klein is voor de tong, wordt de tong naar achter geduwd en kan dan de luchtpijp deels blokkeren (de oorsprong van een kleine mondholte vindt meestal zijn oorsprong in de ontwikkeling in de kindertijd).

Functionele Tandheelkunde

De functie van het gebit is van groot belang voor je algemene gezondheid. Eerste signalen van een probleem in de functie zijn vaak scheve of afgesleten tanden en stijve kaakspieren. Maar de gevolgen gaan veel verder dan je mond.

Goede functie van kaken en gebit is cruciaal voor een goed ademhalings- en kauwpatroon. De gemiddelde mens ademt ongeveer 20.000 keer per dag en kauwt 2000-3000 keer per dag. Beide zeer belangrijke functies om in leven te blijven. Daarom zullen onze hersenen ‘alles opofferen’ om deze functies goed uit te kunnen voeren. 

Wanneer er iets aan de ademhaling of slikfunctie mankeert, kan zich dat uiten in verhoogde stress, snel en oppervlakkig (mond)ademen, afgesleten en scheve tanden, snurken/apneu en aanpassingen in de houding van het lichaam. Mogelijke gevolgen; spanning in kauw- en nekspieren, hoofd-, nek- en rugpijn of andere chronische klachten/blessures.

Van een goede functie is sprake als aan de volgende punten wordt voldaan:

1. Neus ademhaling 

2. Goede kaakontwikkeling

3. Goede verhouding en relatie tussen boven- en onderkaak

4. Neuromusculaire controle van de onderkaak en nek

Gezonde patronen van kauwen, zuigen en slikken

In de geneeskunde zijn we eraan gewend geraakt om ons te concentreren op het gebied waar de klacht zich voordoet. Vaak is de oorzaak echter elders in het lichaam te vinden. Door nauw samen te werken met het team van chiropractors van Human Health Chiropractic (https:// humanhealthchiropractic.nl) kijken wij naar de werkelijke oorzaken van disfunctioneren, chronische blessures en klachten. 

Door de relatie tussen de kaken te optimaliseren, is het mogelijk om de efficiëntie van uw ademhaling en lichamelijke coördinatie te vergroten en daarmee herstel en prestaties te verbeteren.

Bij kinderen is het vaak mogelijk om problemen te voorkomen. Voor volwassenen kunnen wij diverse behandelingen aanbieden om bestaande problemen op te lossen, van zeer eenvoudig tot uitgebreid, afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden.

(Top)Sport en je Gebit

Het klinkt misschien verrassend maar de functie van je gebit heeft grote invloed op de rest van het lichaam. Het herstellen van blessures of zelfs het voorkomen ervan kan daarom in de eerste plaats beginnen met de gezondheid van uw kaken en tanden.

 

Al bij kleine veranderingen in de spanning van de kauwspieren kan de relatie tussen de kaken veranderen. Zo’n verandering heeft directe invloed op de spierspanning van omliggende spieren (denk daarbij aan tong, hals, nek, schouders) en zal leiden tot compensaties in de rest van het lichaam.

Deze compensaties zullen vervolgens op zijn leiden tot verandering in houding, gewichtsverdeling en neuromusculaire feedback waardoor er elders in je lichaam disbalansen ontstaan. Die disbalansen kunnen uiteindelijk leiden tot chronische klachten of repeterende blessures.

 

Door de relatie tussen de kaken te optimaliseren, is het mogelijk om de efficiëntie van uw ademhaling en lichamelijke coördinatie te vergroten waardoor herstel en prestaties van het lichaam verbeterd worden.


WIE WE ZIJN

Restauratief tandarts / Founder

Vanaf mijn afstuderen voelde ik dat het oplossen van symptomen slechts tot tijdelijke oplossingen leidde. Daarom wilde ik begrijpen waarom klachten of esthetische problemen ontstaan. Door de oorzaak van elk probleem te snappen, kan je goed, mooi en duurzaam herstellen.”


1999

Afgestudeerd aan de ACTA, faculteit Tandheelkunde Amsterdam

2002-2005

universitair docent en medewerker staf kliniek ‘Kroon- en Brugwerk’ afdeling orale functieleer faculteit tandheelkunde Amsterdam

2005-2012

Restauratief tandarts diverse verwijspraktijken

2007- heden

Lid International Interdisciplinary Dental Studygroup

2012

Dé Tandenkliniek gestart

2014

Affiliate member European Academy Esthetic Dentistry

2015

Erkend als Restauratief Tandarts door de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde

2015

Erkend als Prosthodontist door de European Prosthodontic Association

2015 - heden

Opleidingscommissie NVVRT


Lid van beroepsorganisaties:

NVOI Nederlandse Vereniging van Implantologie

NvRT Nederlandse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde

NVGT Nederlandse Vereniging voor Parodontologie

KNMT Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Tandheelkunde

Restauratief tandarts in opleiding

Na mijn afstuderen kwam ik er al snel achter dat preventie verder gaat dan het voorkomen van gaatjes en tandvleesproblemen. Door te zorgen dat de functie van je gebit klopt zorgen we samen voor een mooi, gezond en duurzaam resultaat.

 

2016

Afgestudeerd als tandarts aan de Rijksuniversiteit Groningen

2016- Heden

Algemeen tandarts in verschillende groepspraktijken

2018

Docent Masteropleiding tandheelkunde ACTA

2020-2021

Redacteur vakblad TP

2021-2024

CEPCD opleiding in de Oisterwijkkliniek

2023 – Heden

Restauratief tandarts in Opleiding bij de NVvRTLid van beroepsorganisaties:


NVvRT Nederlandse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde

KNMT Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Tandheelkunde

Tandarts voor orthodontie

Ik mag mezelf gelukkig prijzen dat ik kan zeggen dat ik mijn roeping heb gevonden. In 2014 ben ik afgestudeerd als tandarts. Vanaf het begin van mijn studie had ik een specifieke interesse in kindertandheelkunde en dan met name orthodontie. Ik waardeer het zeer en werk graag samen met collega's om het beste resultaat voor de patiënt te bereiken. 


2014

Tandheelkunde afgestudeerd, Universiteit voor Geneeskunde en Farmacie "Victor Babes" Timisoara, Roemenië

2015

Postdoctoraal programma kindertandheelkunde Ministerie van Volksgezondheid Ministerie van Volksgezondheid, Roemenië

2016 - 2017

FACE Orthodontie programma, Bucharest Roemenië, Parma Italië

2019 - 2022

Master of Science in Orthodontie, aan Universiteit DPU, Oostenrijk

2023

Biomechanics summer school, Dr. Fiorelli en Dr. Birte Melsen, Arrezo, Italië


Lid van beroepsorganisaties:

KNMT, VVTO, EOS

Tandarts

José studeerde  in 2017  af als algemeen tandarts in Buenos Aires. In 2023 was hij op zoek naar een grote uitdaging en besloot hij om naar Nederland te verhuizen. Sindsdien is hij intensief bezig de Nederlandse taal te leren en zich te accrediteren als nederlands tandarts. Daarnaast versterkt hij ons team als zeer ervaren assistent.

Mondhygiënist

Nadi studeerde in 2007 af als mondhygiënist en ontwikkelde zich tot buitengewoon goede mondhygiëniste in de parodontologie. Haar honger naar ontwikkeling stopte daar niet en in 2010 ging Nadi rechten studeren. Inmiddels is Nadi eigenaar van een zeer succesvolle organisatie die mondzorg verzorgt in verschillende verzorgingshuizen in Amsterdam en heeft ze een tandartspraktijk in Breda.

Omdat Nadi graag haar Amsterdamse clientèle wil blijven bedienen en we jaren een fantastische samenwerking hebben gehad, werkt Nadi maandelijks in Dé Tandenkliniek. 


Mondhygiënist

Marieke studeerde in 2017 af als mondhygiëniste. Haar eindstage doorliep Marieke in een gerenommeerde praktijk voor Parodontologie. Vanwege haar hoge kwaliteit van werken, kreeg ze daar meteen haar eerste baan aangeboden. Sindsdien is ze zich blijven ontwikkelen. Haar grootste voldoening haalt ze uit het behalen van goede resultaten (in moeilijke situaties).


Assistent

Sinds haar 18de werkt Brenda als tandartsassistent. Ze heeft de afgelopen jaren alle facetten van de tandheelkunde in verschillende settings gezien, van algemene praktijk tot specialistische zorg. Brenda vindt voldoening in het faciliteren van high end behandelingen, met passie voor haar vak is ze de stille kracht achter elke behandeling.

Assistent

Niet al te lang geleden koos Anita voor een nieuwe carrière, dat werd het vak van tandartsassistente. Binnen no-time heeft Anita zich ontwikkeld tot een zeer goede allround assistente en orthodontie-assistente. Door haar snelle en goede ontwikkeling voert Anita sinds 2 jaar steeds meer zelfstandige handelingen uit ter ondersteuning van het behandelteam

TARIEVEN & INFORMATIE

Voor de behandelingen hanteren wij de tandartscodes conform de tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 


Bekijk de tarieven Tandheelkunde


Bekijk de tarieven Orthodontie


Aanvullende verzekering voor de Tandarts

Meer informatie over een aanvullende zorgverzekering voor de tandarts vindt u op de website van De Consumentenbond.


(Links worden geopend in een nieuw venster)

CONTACT

Volkerakstraat 1

1078 XM Amsterdam

+31 (0) 20 47 14 140

info@detandenkliniek.com

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17:30 uur


Privacyverklaring

Algemene Voorwaarden

Klachtenregeling


(Links worden geopend in een nieuw venster)